"przez most" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przez most" po polsku

"przez most" — Słownik kolokacji angielskich

across the bridge kolokacja
 1. across przyimek + bridge rzeczownik = przez most
  Zwykła kolokacja

  An hour ago she'd heard people start across the bridge.

  Podobne kolokacje:
via a bridge kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez most
 1. via przyimek + bridge rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  This platform is accessible via a bridge over the tracks.

  Podobne kolokacje:
through the bridge kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez most
 1. through przyimek + bridge rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  Upon which he said, she had better go through the bridge.

  Podobne kolokacje:
by a bridge kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez most
 1. by przyimek + bridge rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  By a narrow bridge we saw a road sign I took to heart.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo