KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"through the bridge" — Słownik kolokacji angielskich

through the bridge kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez most
  1. through przyimek + bridge rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Upon which he said, she had better go through the bridge.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo