KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"bridge" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

bridge rzeczownik

rzeczownik + bridge
Kolokacji: 180
Brooklyn Bridge • stone bridge • suspension bridge • railway bridge • London Bridge • railroad bridge • Stamford Bridge • ...
bridge + rzeczownik
Kolokacji: 89
bridge crew • bridge player • Bridge Street • bridge deck • bridge loan • Contract Bridge League • ...
bridge + czasownik
Kolokacji: 71
bridge connects • bridge crosses • bridge spans • bridge linking • bridge opens • bridge carries • bridge replaces • bridge collapses • ...
czasownik + bridge
Kolokacji: 70
play bridge • bridge is replaced • bridge is rebuilt • burn one's bridges • cross the bridge • bridge is built • bridge is demolished • ...
przymiotnik + bridge
Kolokacji: 107
wooden bridge • covered bridge • narrow bridge • concrete bridge • old bridge • new bridge • small bridge • historic bridge • long bridge • ...
przyimek + bridge
Kolokacji: 30
including bridges • such as bridges • across the bridge • onto the bridge • under the bridge • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
2. such as bridges = taki jak mosty such as bridges
9. toward the bridge = w kierunku mostu toward the bridge
11. via a bridge = przez most via a bridge
12. around the bridge = wokół mostu around the bridge
17. between the bridge = między mostem between the bridge
  • Upon which he said, she had better go through the bridge.
  • The only way into the ready room was through the bridge.
  • He passed back through the bridge on his way out.
  • He dumped that car through the bridge in A-1 style.
  • "Well, who was on duty when it came through the bridge?"
  • Just then, an explosion ripped through the bridge behind her.
  • A group of people runs through the bridge, passing Melanie over.
  • Smoke choked through the bridge, making it difficult to think, to see.
  • He was about to address them when Dax's voice cut through the bridge.
  • Tracks 2 and 3 on the island platform can be reached through the bridge (see photo at right).
24. that bridge = ten most that bridge

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.