ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"across the bridge" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "across the bridge" po angielsku

"across the bridge" — Słownik kolokacji angielskich

across the bridge kolokacja
  1. across przyimek + bridge rzeczownik = przez most
    Zwykła kolokacja

    An hour ago she'd heard people start across the bridge.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo