ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"bridge" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

bridge rzeczownik

rzeczownik + bridge
Kolokacji: 180
Brooklyn Bridge • stone bridge • suspension bridge • railway bridge • London Bridge • railroad bridge • Stamford Bridge • ...
bridge + rzeczownik
Kolokacji: 89
bridge crew • bridge player • Bridge Street • bridge deck • bridge loan • Contract Bridge League • ...
bridge + czasownik
Kolokacji: 71
bridge connects • bridge crosses • bridge spans • bridge linking • bridge opens • bridge carries • bridge replaces • bridge collapses • ...
czasownik + bridge
Kolokacji: 70
play bridge • bridge is replaced • bridge is rebuilt • burn one's bridges • cross the bridge • bridge is built • bridge is demolished • ...
przymiotnik + bridge
Kolokacji: 107
wooden bridge • covered bridge • narrow bridge • concrete bridge • old bridge • new bridge • small bridge • historic bridge • long bridge • ...
przyimek + bridge
Kolokacji: 30
including bridges • such as bridges • across the bridge • onto the bridge • under the bridge • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
2. such as bridges = taki jak mosty such as bridges
  • An hour ago she'd heard people start across the bridge.
  • The run, a 10K race across the bridge, is held early in the morning before the walk.
  • The question is, can they all get across the bridge in 15 minutes or less?
  • Now they get to sit back and look at me play across the bridge.
  • He all but ran with me across the bridge to the other side.
  • They should be across the bridge and after me by this time.
  • He raised his voice to be heard across the bridge.
  • Jack led the way down the rock and across the bridge.
  • A moment later the two men who'd run to the camp came running back across the bridge.
  • He was clear across the bridge at the science station.
9. toward the bridge = w kierunku mostu toward the bridge
11. via a bridge = przez most via a bridge
12. around the bridge = wokół mostu around the bridge
17. between the bridge = między mostem between the bridge
24. that bridge = ten most that bridge

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.