KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"bridge" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

bridge rzeczownik

rzeczownik + bridge
Kolokacji: 180
Brooklyn Bridge • stone bridge • suspension bridge • railway bridge • London Bridge • railroad bridge • Stamford Bridge • ...
bridge + rzeczownik
Kolokacji: 89
bridge crew • bridge player • Bridge Street • bridge deck • bridge loan • Contract Bridge League • ...
bridge + czasownik
Kolokacji: 71
bridge connects • bridge crosses • bridge spans • bridge linking • bridge opens • bridge carries • bridge replaces • bridge collapses • ...
czasownik + bridge
Kolokacji: 70
play bridge • bridge is replaced • bridge is rebuilt • burn one's bridges • cross the bridge • bridge is built • bridge is demolished • ...
przymiotnik + bridge
Kolokacji: 107
wooden bridge • covered bridge • narrow bridge • concrete bridge • old bridge • new bridge • small bridge • historic bridge • long bridge • ...
przyimek + bridge
Kolokacji: 30
including bridges • such as bridges • across the bridge • onto the bridge • under the bridge • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
2. such as bridges = taki jak mosty such as bridges
9. toward the bridge = w kierunku mostu toward the bridge
11. via a bridge = przez most via a bridge
  • This platform is accessible via a bridge over the tracks.
  • In all cases one road crosses the other via a bridge.
  • It is connected to a large hall via a bridge.
  • The access to the chapel island is now via a bridge.
  • Camp and city were linked via a bridge from the same time.
  • They reason that Richmond drove the long way back from the casino via a bridge.
  • The site can be reached on bicycle via a nearby bridge.
  • Each house has access via a small bridge that will only accommodate a golf cart.
  • A middle school for grades 7 and 8 was built across the street in 1990 with access via a bridge.
  • Passengers typically reach the stations via a bridge over the street.
12. around the bridge = wokół mostu around the bridge
17. between the bridge = między mostem between the bridge
24. that bridge = ten most that bridge

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.