KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"bridge" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

bridge rzeczownik

rzeczownik + bridge
Kolokacji: 180
Brooklyn Bridge • stone bridge • suspension bridge • railway bridge • London Bridge • railroad bridge • Stamford Bridge • ...
bridge + rzeczownik
Kolokacji: 89
bridge crew • bridge player • Bridge Street • bridge deck • bridge loan • Contract Bridge League • ...
bridge + czasownik
Kolokacji: 71
bridge connects • bridge crosses • bridge spans • bridge linking • bridge opens • bridge carries • bridge replaces • bridge collapses • ...
czasownik + bridge
Kolokacji: 70
play bridge • bridge is replaced • bridge is rebuilt • burn one's bridges • cross the bridge • bridge is built • bridge is demolished • ...
przymiotnik + bridge
Kolokacji: 107
wooden bridge • covered bridge • narrow bridge • concrete bridge • old bridge • new bridge • small bridge • historic bridge • long bridge • ...
przyimek + bridge
Kolokacji: 30
including bridges • such as bridges • across the bridge • onto the bridge • under the bridge • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
2. such as bridges = taki jak mosty such as bridges
9. toward the bridge = w kierunku mostu toward the bridge
11. via a bridge = przez most via a bridge
12. around the bridge = wokół mostu around the bridge
17. between the bridge = między mostem between the bridge
  • By a narrow bridge we saw a road sign I took to heart.
  • According to plans, the two buildings will connected by a bridge.
  • We stopped by a small bridge, and I told her to get out.
  • They were built right over the flowing stream and you got to them by a small bridge.
  • In a small pub by a bridge he had a drink and a salad.
  • The farm sits on an island and is only accessible by a bridge.
  • That access by bridge would be provided as soon as possible.
  • There is a major river to cross by bridge.
  • The only access to the fort was by a bridge across the moat.
  • About halfway home, he had to ford a small stream, or go round two miles by a bridge.
24. that bridge = ten most that bridge

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.