KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"via a bridge" — Słownik kolokacji angielskich

via a bridge kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez most
  1. via przyimek + bridge rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This platform is accessible via a bridge over the tracks.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo