"przechodniość" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przechodniość" po polsku

Powiązane zwroty — "przechodniość"

czasownik
przechodzić = pass +6 znaczeń
phrasal verb
przechodzić = go over +1 znaczenie
przejść = go through +1 znaczenie
inne
rzeczownik
przejście = door +12 znaczeń
przechodzień = bystander , onlooker , także: stander-by +3 znaczenia
przechadzka = stroll , stroll along , także: stroll down , także: stroll over +7 znaczeń
przechodzenie = passage +2 znaczenia
przymiotnik
przejściowy = temporary +5 znaczeń
przechodni = transitional , także: transitionary +1 znaczenie
przysłówek

powered by  eTutor logo