"podatnym" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podatnym" po polsku — Słownik angielsko-polski

podatnym

rzeczownik
 1. tractability formal , także: tractableness
przymiotnik
 1. susceptible *
 2. liable *
 3. subject ****
  • narażony, podatny
   He's subject to all bad influences. (On jest podatny na wszystkie złe wpływy.)
   People who dress like you are always subject to harassing. (Ludzie ubrani jak ty są zawsze narażeni na szykanowanie.)
 4. malleable
 5. tractable
 6. susceptive  
 7. nonmalleable
przysłówek
 1. tractably