"odróżniać kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odróżniać kogoś" po polsku — Słownik angielsko-polski

czasownik
 1. separate ****
  • odróżniać (dostrzegać różnicę) [TRANSITIVE]
   You have to separate good people from those who want to hurt you. (Musisz odróżniać dobrych ludzi od tych, którzy chcą cię skrzywdzić.)
   I can easily separate an original bag from a fake. (Potrafię łatwo odróżnić oryginalną torebkę od podróbki.)
  • odróżniać [TRANSITIVE]
   Can you separate edible mushrooms from the poisonous ones? (Czy potrafisz odróżniać jadalne grzyby od tych trujących?)
   I can't separate you, you look so alike. (Nie mogę was odróżnić, jesteście tacy do siebie podobni.)
 2. know ***** , ken (skrót) Scottish English dialect **   [TRANSITIVE]
  You're old enough to know love from lust. (Jesteś wystarczająco dorosły, by odróżnić miłość od pożądania.)
  How am I supposed to know right from wrong? (Jak mam odróżniać dobro od zła?)
 3. differentiate *
 4. make a distinction
idiom
 1. keep straight

odróżniać kogoś

phrasal verb
 1. tell somebody apart , tell apart somebody
czasownik
 1. distinguish **
  • odróżnić, rozróżnić, rozpoznać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   to categorize, to see the difference
   He was unable to distinguish between good and bad. (On nie był w stanie odróżnić dobra od zła.)
   The problem is to distinguish a true friend among phoney ones. (Problemem jest rozpoznanie prawdziwego przyjaciela wśród fałszywych.)
   He is colour-blind - he can't distinguish red from green. (On jest daltonistą - nie potrafi rozróżnić czerwonego od zielonego.)
   link synonim: differentiate