"oczarować kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oczarować kogoś" po polsku

czasownik
 1. fascinate *
 2. charm ** , także: charme dawne użycie
  • oczarować, zachwycić (np. historia, opowieść)
   The story of his life charmed us. (Historia jego życia nas oczarowała.)
   What a touching story, it charmed me. (Co za wzruszająca historia, oczarowała mnie.)
 3. transfix
 4. enthral BrE , enthrall AmE , także: inthral , także: inthrall
 5. enchant
 6. enamour BrE , enamor AmE
 7. bewitch
 8. beguile
 9. enrapture , także: rapture
 10. ravish
 11. spellbind
 12. ensorcell , także: ensorcel
 13. enravish
 14. imparadise
 15. blarney
 16. becharm ,
 17. enspell