"leniuch" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "leniuch" po polsku — Słownik angielsko-polski

leniuch

Couch-potato
idiom
 1. couch potato , couchie
  • kanapowiec, leniuch (osoba spędzająca dużo czasu leżąc na kanapie i wpatrując się w telewizor)
   Jack is a couch potato, he watches TV all day. (Jack jest kanapowcem, on ogląda TV cały dzień.)
rzeczownik
 1. slob
  • leniuch, nierób informal
   Your brother is a lazy slob! (Twój brat to leniwy nierób!)
 2. slug *   American English informal
  You're such a slug! (Jesteś takim leniem!)
 3. slop-jock
 4. lazybones
 5. spine-basher

Powiązane zwroty — "leniuch"

przymiotnik
leniwy = lazy +11 znaczeń
rzeczownik
przysłówek
leniwie = idly +6 znaczeń
phrasal verb
leniuchować = lie about +1 znaczenie
czasownik
Zobacz także: leniuchowanie

"leniuch" — Słownik kolokacji angielskich

couch potato kolokacja
 1. couch rzeczownik + potato rzeczownik = kanapowiec, leniuch (osoba spędzająca dużo czasu leżąc na kanapie i wpatrując się w telewizor)
  Bardzo silna kolokacja

  The last thing I want to do is to share a place with a couch potato.

  Podobne kolokacje: