"join the League" — Słownik kolokacji angielskich

join the League kolokacja
Popularniejsza odmiana: join the league
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapisz się do Ligi
  1. join czasownik + league rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She joined the league two weeks into 1944, its second season.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo