ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"join the league" — Słownik kolokacji angielskich

join the league kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapisz się do ligi
  1. join czasownik + league rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She joined the league two weeks into 1944, its second season.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo