"join NATO" — Słownik kolokacji angielskich

join NATO kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dołącz do NATO
  1. join czasownik + NATO rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Portugal joined NATO in 1949 as one of its founders.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo