"get cash" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get cash" po angielsku

rzeczownik
 1. gotówka [UNCOUNTABLE]
  physical form of currency, such as banknotes and coins
  "How do you want to pay?" "Cash." ("Jak chcesz zapłacić?" "Gotówką.")
  I paid for the computer in cash. (Zapłaciłem za komputer gotówką.)
  link synonim: money
 2. pieniądze, grosiwo [UNCOUNTABLE]
  I'm going shopping, I need some cash. (Idę na zakupy, potrzebuję trochę pieniędzy.)
  I've got little cash today. (Mam dzisiaj mało pieniędzy.)
  link synonim: money
przymiotnik
 1. gotówkowy
  I took a cash credit for 1000 dollars. (Wziąłem kredyt gotówkowy na 1000 dolarów.)
  I prefer cash payment. (Preferuję płatność gotówkową.)
czasownik
 1. spieniężyć (np. czek) [TRANSITIVE]
  I'm going to the bank to cash this cheque. (Idę do banku, żeby spieniężyć ten czek.)
  We can't cash this cheque because it is forged. (Nie możemy spieniężyć tego czeku, ponieważ jest sfałszowany.)

"get cash" — Słownik kolokacji angielskich

get cash kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mieć gotówka
 1. get czasownik + cash rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  I went to the bank to get cash for the trip.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo