gotówka

cash

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

"How do you want to pay?" "Cash." = "Jak chcesz zapłacić?" "Gotówką."