KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"encouraged to" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "encouraged to" po angielsku

czasownik
 1. zachęcać, mobilizować, przekonywać, ośmielać [TRANSITIVE]
  My friends are encouraging me to take part in the competition. (Moi przyjaciele zachęcają mnie do wzięcia udziału w zawodach.)
  We were encouraged to learn foreign languages at school. (Byliśmy w szkole zachęcani do nauki języków obcych.)
  The traffic encouraged many people to use trains. (Korki zachęciły wielu ludzi do podróżowania pociągami.)
  You can also encourage your friends to come and help. (Możesz także przekonać swoich przyjaciół, żeby przyszli i pomogli.)
  She encouraged me to meet with her brother. (Przekonała mnie, żebym spotkał się z jej bratem.)
  przeciwieństwo: discourage
 2. dodawać otuchy, wspierać [TRANSITIVE]
  My role was to support and encourage him. (Moją rolą było wspieranie i dodawanie mu otuchy.)
 3. pobudzać, sprzyjać (np. złemu zachowaniu) [TRANSITIVE]
  Lack of control encourages bad behaviour. (Brak kontroli sprzyja złemu zachowaniu.)
  I think these games encourage violence. (Myślę, że te gry pobudzają przemoc.)
  Our new boss encourages our personal growth. (Nasza nowa szefowa sprzyja naszemu rozwojowi osobistemu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"encouraged to" — Słownik kolokacji angielskich

encouraged to kolokacja
Popularniejsza odmiana: encourage to
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcany aby
 1. encourage czasownik + to przyimek
  Silna kolokacja

  But she is encouraged only to the point of being able to continue.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo