Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"attending" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "attending" po angielsku

attending

przymiotnik
 1. opiekujący się, doglądający
czasownik
 1. brać udział, być obecnym, uczestniczyć (niekoniecznie w sposób aktywny np. w zajęciach w szkole, w spotkaniach) oficjalnie [przechodni/nieprzechodni]
  Did you attend the lecture yesterday? (Byłeś wczoraj obecny na wykładzie?)
  I don't attend parent-teacher meetings. (Nie biorę udziału w wywiadówkach.)
  How many people attended the meeting? (Ilu ludzi uczestniczyło w spotkaniu?)
  Is attending business dinners one of your duties? (Czy uczestnictwo w kolacjach biznesowych to jeden z twoich obowiązków?)
  I was invited to attend a very interesting conference in Rome. (Zostałem zaproszony by uczestniczyć w bardzo interesującej konferencji w Rzymie.)
 2. uczęszczać (np. do szkoły, do kościoła) [przechodni/nieprzechodni]
  He doesn't attend school regularly. (On nie uczęszcza regularnie do szkoły.)
  I attend church every Sunday. (Uczęszczam do kościoła w każdą niedzielę.)
  After the war, he stopped attending church. (Po wojnie, on przestał uczęszczać do Kościoła.)
 3. towarzyszyć (dziać się w tym samym momencie, co inne wydarzenia) oficjalnie [przechodni]
  My wedding attended the birth of my sister's baby. (Moje wesele towarzyszyło narodzinom dziecka mojej siostry.)
 4. pielęgnować, opiekować się [przechodni]
  I can't come to the party. I have to attend my baby. (Nie mogę iść na imprezę. Muszę opiekować się moim dzieckiem.)
  The bitch attends her puppies. (Suka opiekuje się swoimi szczeniakami.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. obsługiwać kogoś (np. klienta w sklepie lub restauracji) oficjalnie
  The waitress was attending to a client. (Kelnerka obsługiwała klienta.)
  We've been waiting for 30 minutes for someone to attend to us. (Czekamy 30 minut na to, żeby ktoś nas obsłużył.)
 2. zajmować się kimś, opiekować się kimś, pielęgnować kogoś (np. chorego)
  She attends to her ill grandmother. (Ona opiekuje się swoją chorą babcią.)
phrasal verb
 1. załatwiać coś, zajmować się czymś (np. sprawy) oficjalnie
  I have some business to attend to. (Muszę załatwić kilka spraw.)
  The doctor attended to his wounds. (Doktor zajął się jego ranami.)