Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"attend a conference" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "attend a conference" po angielsku

"attend a conference" — Słownik kolokacji angielskich

attend a conference kolokacja
  1. attend czasownik + conference rzeczownik = wziąć udział w konferencji, uczestniczyć w konferencji
    Zwykła kolokacja

    About 250 young people from around the state attended the conference.