BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"uczestniczyć w konferencji" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uczestniczyć w konferencji" po polsku

"uczestniczyć w konferencji" — Słownik kolokacji angielskich

  1. attend czasownik + conference rzeczownik = wziąć udział w konferencji, uczestniczyć w konferencji
    Zwykła kolokacja

    About 250 young people from around the state attended the conference.

powered by  eTutor logo