Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"chodzić na lekcje" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "chodzić na lekcje" po polsku

chodzić na lekcje

czasownik
  1. attend classes  
    Do you think attending classes is an effective way to learn a foreign language? (Czy sądzisz, że chodzenie na lekcje jest efektywnym sposobem nauki języka obcego?)

"chodzić na lekcje" — Słownik kolokacji angielskich

attend classes kolokacja
  1. attend czasownik + class rzeczownik = chodzić na lekcje
    Bardzo silna kolokacja

    Children of the school attend 1st, 2nd and 3rd classes only.