ANGIELSKI NA WAKACJE.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"a-share" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "a-share" po angielsku

a-share

rzeczownik
 1. akcja zwykła
Why Children Like to Share Share Icon Dzielić się trzeba!
czasownik
 1. współdzielić, wspólnie korzystać z czegoś [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  Could you share this book with Chris? (Czy moglibyście razem korzystać z książki z Chrisem?)
  We share this computer. (Wspólnie korzystamy z tego komputera.)
  I don't want to share my room. (Nie chcę współdzielić mojego pokoju.)
 2. dzielić, podzielić się (pozwolić używać) [TRANSITIVE]
  I can share food with you if you're hungry. (Mogę podzielić się z tobą jedzeniem jeśli jesteś głodny.)
  He shares money with poor people. (On dzieli się pieniędzmi z biednymi ludźmi.)
  I always share crayons. (Zawsze dzielę się kredkami.)
  Can you share your water with me? (Czy możesz podzielić się ze mną wodą?)
 3. współdzielić, wspólnie ponosić (np. odpowiedzialność, winę) [TRANSITIVE]
  Why do I have to share responsibility of his mistakes? (Dlaczego muszę współdzielić odpowiedzialność za jego błędy?)
  Parents share responsibility for their children. (Rodzice wspólnie ponoszą odpowiedzialność za ich dzieci.)
 4. podzielać [TRANSITIVE]
  I share your opinion that the concert was boring. (Podzielam twoją opinię, że koncert był nudny.)
  I don't share his views on that subject. (Nie podzialam jego poglądów na ten temat.)
 5. podzielić się (powiedzieć coś) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  I would like to share my testimony with you all. (Chciałabym podzielić się moim świadectwem z wami wszystkimi.)
  I shared all my secrets with you. (Podzieliłam się z tobą moimi wszystkimi tajemnicami.)
 6. udostępnić (w mediach społecznościowych)
rzeczownik
 1. akcja, udział [COUNTABLE]
  The company's shares are going up. (Akcje firmy idą w górę.)
  My shares are going down, so I want to sell them. (Moje akcje idą w dół, więc chcę je sprzedać.)
  zobacz także: stock
 2. część [SINGULAR]
  He ate my share of the cake. (On zjadł moją część tortu.)
  A share of her money is mine. (Część jej pieniędzy jest moja.)
 3. odkładnica (część pługu)
przymiotnik
 1. akcyjny

Powiązane zwroty — "a-share"

rzeczownik
phrasal verb
share in something = cieszyć się czymś (np. czyimś szczęściem)
czasownik
idiom

powered by  eTutor logo