współdzielić, wspólnie korzystać z czegoś

share

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Could you share this book with Chris? = Czy moglibyście razem korzystać z książki z Chrisem?