"throw" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

throw czasownik

throw + rzeczownik
Kolokacji: 259
throw stones • throw rocks • throw money • throw things • throw grenades • throw shadows • throw strikes • throw bottles • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 74
4. throw things = rzeczy rzutu throw things
  • He threw strikes, got himself out of trouble and won.
  • I loved the guys, but they couldn't throw strikes if you paid them.
  • At that point, he had thrown 14 strikes and 1 ball.
  • "So I can't explain to you exactly what it was other than just he didn't throw strikes."
  • You've got to keep him sharp so he can throw strikes.
  • "Some people say I throw too many strikes," he said.
  • You have to field your position, hold runners on, throw strikes.
  • The main thing is I want my pitchers to throw strikes.
  • "A lead like that, you just want to throw strikes."
  • Johnson said he was trying to throw strikes on the first pitch.
8. throw bottles = butelki rzutu throw bottles
10. throw bombs = bomby rzutu throw bombs
12. throw caution = ostrożność rzutu throw caution
14. throw water = rzut woda throw water
15. throw objects = przedmioty rzutu throw objects
20. throw one's weight = rzut czyjś waga throw one's weight
21. throw back one's head = odrzucać czyjś głowa throw back one's head
22. throw one's head = rzut czyjś głowa throw one's head
23. throw one's support = rzut czyjś wsparcie throw one's support
27. throw up one's arms = rzut w górę czyjś ramiona throw up one's arms
29. throw one's hat = rzut czyjś kapelusz throw one's hat
30. throw people = ludzie rzutu throw people
31. throw darts = strzałki rzutu throw darts
33. throw one's way = rzut czyjś droga throw one's way
36. throw bricks = cegły rzutu throw bricks
37. throw a tantrum = dostać napadu złości, wpaść we wściekłość throw a tantrum
40. throw a punch = uderzyć kogoś pięścią throw a punch
41. throw error = błąd rzutu throw error
42. throw eggs = jajka rzutu throw eggs
47. throw a glance = rzuć spojrzeniem throw a glance
48. throw a party = urządzić imprezę throw a party
50. throw food = rzut jedzenie throw food
51. throw coins = monety rzutu throw coins
54. throw a game = oddać mecz walkowerem, celowo przegrać throw a game
55. throw out one's arms = wyrzucać czyjś ramiona throw out one's arms
56. throw stuff = coś rzutu throw stuff
57. throw snowballs = śnieżki rzutu throw snowballs
58. throw the book = rzuć książką throw the book
59. throw flowers = kwiaty rzutu throw flowers
60. throw down one's weapons = rzut w dół czyjś broń throw down one's weapons
61. throw events = wydarzenia rzutu throw events
62. throw out one's hands = wyrzucać czyjś ręce throw out one's hands
65. throw dirt = brud rzutu throw dirt
66. throw away one's life = wyrzucać czyjś życie throw away one's life
67. throw off balance = rzut z równowagi throw off balance
69. throw pebbles = kamyki rzutu throw pebbles
71. throw one's sword = rzut czyjś miecz throw one's sword
72. throw a piece = rzuć kawałkiem throw a piece
73. throw sand = piasek rzutu throw sand
74. throw firebombs = bomby zapalające rzutu throw firebombs
czasownik + throw
Kolokacji: 32
start throwing • begin throwing • keep throwing • try to throw • want to throw • go to throw • ...
throw + przyimek
Kolokacji: 71
throw out • throw into • throw up • throw down • throw back • throw onto • throw off • ...
throw + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 89
thrown away • throw open • thrown together • thrown overboard • thrown aside • throw well • throw hard • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.