ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"throw strikes" — Słownik kolokacji angielskich

throw strikes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strajki rzutu
  1. throw czasownik + strike rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He threw strikes, got himself out of trouble and won.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo