"suffer" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

suffer czasownik

suffer + rzeczownik
Kolokacji: 217
suffer injuries • suffer losses • suffer damage • suffer casualties • suffer wounds • suffer cuts • suffer pain • suffer death • suffer harm • ...
czasownik + suffer
Kolokacji: 14
cause to suffer • continue to suffer • begin to suffer • begin suffering • go to suffer • ...
suffer + przyimek
Kolokacji: 44
suffer from • suffer through • suffer under • suffer during • suffer by • ...
suffer + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 96
suffer greatly • suffer badly • long suffered • suffer severely • suffer heavily • suffer terribly • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
(6) most, mightily, truly
Kolokacji: 3
(7) early, historically, late
Kolokacji: 3
(8) actually, dearly
Kolokacji: 2
(10) frequently, occasionally
Kolokacji: 2
(11) clearly, definitely
Kolokacji: 2
(12) needlessly, unnecessarily
Kolokacji: 2
(13) somewhat, slightly
Kolokacji: 2
(14) horribly, dreadfully
Kolokacji: 2
(15) similarly, equally
Kolokacji: 2
(17) merely, simply
Kolokacji: 2
(19) gladly, willingly
Kolokacji: 2
(20) unjustly, unfairly
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.