KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"suffer" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

suffer czasownik

suffer + rzeczownik
Kolokacji: 217
suffer injuries • suffer losses • suffer damage • suffer casualties • suffer wounds • suffer cuts • suffer pain • suffer death • suffer harm • ...
czasownik + suffer
Kolokacji: 14
cause to suffer • continue to suffer • begin to suffer • begin suffering • go to suffer • ...
suffer + przyimek
Kolokacji: 44
suffer from • suffer through • suffer under • suffer during • suffer by • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
3. suffer to = cierpieć aby suffer to
4. suffer of = cierpieć z suffer of
7. suffer about = cierpieć około suffer about
9. suffer due to = cierpieć z powodu suffer due to
10. suffer into = cierpieć do suffer into
11. suffer among = cierpieć wśród suffer among
12. suffer while = cierpieć podczas gdy suffer while
13. suffer around = cierp wokół suffer around
14. suffer until = cierpieć do czasu gdy suffer until
suffer + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 96
suffer greatly • suffer badly • long suffered • suffer severely • suffer heavily • suffer terribly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.