KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"suffer" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

suffer czasownik

suffer + rzeczownik
Kolokacji: 217
suffer injuries • suffer losses • suffer damage • suffer casualties • suffer wounds • suffer cuts • suffer pain • suffer death • suffer harm • ...
czasownik + suffer
Kolokacji: 14
cause to suffer • continue to suffer • begin to suffer • begin suffering • go to suffer • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
1. cause to suffer = powodować cierpieć cause to suffer
2. suffer from call = cierp na rozmowę telefoniczną suffer from call
3. suffer from recovered = cierpieć odzyskany suffer from recovered
4. cause suffering = cierpienia powodu cause suffering
5. inflict suffering = przysporz cierpień inflict suffering
6. made to suffer = zrobiony cierpieć made to suffer
suffer + przyimek
Kolokacji: 44
suffer from • suffer through • suffer under • suffer during • suffer by • ...
suffer + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 96
suffer greatly • suffer badly • long suffered • suffer severely • suffer heavily • suffer terribly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.