KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"suffer" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

suffer czasownik

suffer + rzeczownik
Kolokacji: 217
suffer injuries • suffer losses • suffer damage • suffer casualties • suffer wounds • suffer cuts • suffer pain • suffer death • suffer harm • ...
czasownik + suffer
Kolokacji: 14
cause to suffer • continue to suffer • begin to suffer • begin suffering • go to suffer • ...
suffer + przyimek
Kolokacji: 44
suffer from • suffer through • suffer under • suffer during • suffer by • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
5. suffer by = cierpieć przez suffer by
6. suffered since = cierpiany od tej pory suffered since
7. suffer in = cierpieć w suffer in
8. suffer for = cierpieć dla suffer for
9. suffer at = cierpieć przy suffer at
12. suffer over = cierpieć ponad suffer over
14. suffer on = cierpieć na suffer on
15. suffer against = cierpieć przeciwko suffer against
17. suffer to = cierpieć aby suffer to
18. suffer of = cierpieć z suffer of
21. suffer about = cierpieć około suffer about
23. suffer due to = cierpieć z powodu suffer due to
24. suffer into = cierpieć do suffer into
25. suffer among = cierpieć wśród suffer among
26. suffer while = cierpieć podczas gdy suffer while
27. suffer around = cierp wokół suffer around
28. suffer until = cierpieć do czasu gdy suffer until
suffer + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 96
suffer greatly • suffer badly • long suffered • suffer severely • suffer heavily • suffer terribly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.