KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"suffer" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

suffer czasownik

suffer + rzeczownik
Kolokacji: 217
suffer injuries • suffer losses • suffer damage • suffer casualties • suffer wounds • suffer cuts • suffer pain • suffer death • suffer harm • ...
czasownik + suffer
Kolokacji: 14
cause to suffer • continue to suffer • begin to suffer • begin suffering • go to suffer • ...
suffer + przyimek
Kolokacji: 44
suffer from • suffer through • suffer under • suffer during • suffer by • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
1. suffer within = cierp wewnątrz suffer within
2. suffer despite = cierpieć pomimo suffer despite
4. suffer following = cierp z powodu następowania suffer following
5. suffer upon = cierpieć na suffer upon
6. suffer prior to = cierpieć przed suffer prior to
8. suffer near = cierp blisko suffer near
9. suffer along = cierp wzdłuż suffer along
10. suffer amid = cierpieć wśród suffer amid
11. suffer between = cierp pośrodku suffer between
12. suffer off = cierpieć daleko suffer off
13. suffer across = cierp wszerz suffer across
14. suffer that = cierp z powodu tego suffer that
15. suffer towards = cierpieć w kierunku suffer towards
16. suffer above = cierp wyżej suffer above
suffer + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 96
suffer greatly • suffer badly • long suffered • suffer severely • suffer heavily • suffer terribly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.