KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"suffer" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

suffer czasownik

suffer + rzeczownik
Kolokacji: 217
suffer injuries • suffer losses • suffer damage • suffer casualties • suffer wounds • suffer cuts • suffer pain • suffer death • suffer harm • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 60
(4) cut, swing
Kolokacji: 2
(8) abuse, indignity, insult
Kolokacji: 3
(9) Burns, fool
Kolokacji: 2
(16) man, officer
Kolokacji: 2
(19) depression, crisis, nightmare
Kolokacji: 3
(21) defeat, disappointment
Kolokacji: 2
(24) rib, ridicule, taunt
Kolokacji: 3
(25) arrest, seizure
Kolokacji: 2
(26) effect, thing
Kolokacji: 2
(27) leg, ankle
Kolokacji: 2
(28) bone, arm, head
Kolokacji: 3
(29) fire, criticism
Kolokacji: 2
(32) headache, migraine
Kolokacji: 2
(33) attack, convulsion, fit
Kolokacji: 3
(35) laceration, scratch
Kolokacji: 2
1. suffer lacerations = doznaj ran szarpanych suffer lacerations
2. suffer scratches = doznaj zadrapań suffer scratches
(36) beating, shock, impact
Kolokacji: 3
(37) injustice, career
Kolokacji: 2
(39) anxiety, fear
Kolokacji: 2
(41) violence, flashback
Kolokacji: 2
(42) flooding, flood, lot, deal
Kolokacji: 4
(48) guilt, remorse
Kolokacji: 2
(49) life, experience, feeling
Kolokacji: 3
(52) raid, invasion
Kolokacji: 2
(53) Child, threat
Kolokacji: 2
(54) heartbreak, grief
Kolokacji: 2
(55) dementia, psychosis
Kolokacji: 2
(56) cutback, decompression
Kolokacji: 2
(57) burnout
Kolokacji: 1
czasownik + suffer
Kolokacji: 14
cause to suffer • continue to suffer • begin to suffer • begin suffering • go to suffer • ...
suffer + przyimek
Kolokacji: 44
suffer from • suffer through • suffer under • suffer during • suffer by • ...
suffer + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 96
suffer greatly • suffer badly • long suffered • suffer severely • suffer heavily • suffer terribly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.