"suffer" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

suffer czasownik

suffer + rzeczownik
Kolokacji: 217
suffer injuries • suffer losses • suffer damage • suffer casualties • suffer wounds • suffer cuts • suffer pain • suffer death • suffer harm • ...
czasownik + suffer
Kolokacji: 14
cause to suffer • continue to suffer • begin to suffer • begin suffering • go to suffer • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
1. cause to suffer = powodować cierpieć cause to suffer
2. continue to suffer = kontynuuj cierpienie continue to suffer
3. begin to suffer = zacznij cierpieć begin to suffer
4. begin suffering = zacznij cierpieć begin suffering
5. go to suffer = idź do cierpieć go to suffer
6. seem to suffer = wydawaj się cierpieć seem to suffer
7. want to suffer = chciej cierpieć want to suffer
suffer + przyimek
Kolokacji: 44
suffer from • suffer through • suffer under • suffer during • suffer by • ...
suffer + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 96
suffer greatly • suffer badly • long suffered • suffer severely • suffer heavily • suffer terribly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.