"suffer several losses" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: suffer losses
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ponieś kilka strat
  1. suffer czasownik + loss rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The region might not suffer a loss of jobs but the city would.

    Podobne kolokacje:

podobne do "suffer several losses" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "suffer several losses" po angielsku

inne
Zobacz także: suffer a loss of property

powered by  eTutor logo