"shocked" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shocked przymiotnik

shocked + rzeczownik
Kolokacji: 26
shocked silence • shocked expression • shocked look • shocked face • shocked surprise • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. shocked silence = wstrząśnięta cisza shocked silence
2. shocked expression = zaskoczony wyraz twarzy, zszokowany wyraz twarzy shocked expression
3. shocked look = zaskoczone spojrzenie, zszokowane spojrzenie shocked look
4. shocked face = wstrząśnięta twarz shocked face
czasownik + shocked
Kolokacji: 5
look shocked • feel shocked • sound shocked • act shocked • seem shocked

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.