"shocked" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shocked przymiotnik

shocked + rzeczownik
Kolokacji: 26
shocked silence • shocked expression • shocked look • shocked face • shocked surprise • ...
czasownik + shocked
Kolokacji: 5
look shocked • feel shocked • sound shocked • act shocked • seem shocked
częste kolokacje
Kolokacji: 1
(1) look, feel, sound, act, seem
Kolokacji: 5
1. look shocked = wygląd wstrząsnął look shocked
2. feel shocked = czuć wstrząśnięty feel shocked
3. sound shocked = dźwięk wstrząsnął sound shocked
4. act shocked = czyn wstrząsnął act shocked
5. seem shocked = wydawać się wstrząśnięty seem shocked

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.