ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"shocked" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shocked przymiotnik

shocked + rzeczownik
Kolokacji: 26
shocked silence • shocked expression • shocked look • shocked face • shocked surprise • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
(1) silence, instant, pause
Kolokacji: 3
1. shocked expression = zaskoczony wyraz twarzy, zszokowany wyraz twarzy shocked expression
2. shocked look = zaskoczone spojrzenie, zszokowane spojrzenie shocked look
3. shocked face = wstrząśnięta twarz shocked face
4. shocked eye = wstrząśnięte oko shocked eye
5. shocked tone = wstrząśnięty ton shocked tone
6. shocked glance = wstrząśnięte spojrzenie shocked glance
7. shocked realization = wstrząśnięta realizacja shocked realization
(3) surprise, amazement
Kolokacji: 2
(7) audience, crowd
Kolokacji: 2
czasownik + shocked
Kolokacji: 5
look shocked • feel shocked • sound shocked • act shocked • seem shocked

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.