"shocked face" — Słownik kolokacji angielskich

shocked face kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wstrząśnięta twarz
  1. shocked przymiotnik + face rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Her shocked face was white as the chalk they sometimes used in class.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo