"shocked silence" — Słownik kolokacji angielskich

shocked silence kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wstrząśnięta cisza
  1. shocked przymiotnik + silence rzeczownik
    Silna kolokacja

    Heads turned, and there was a moment of shocked silence.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo