"shocked" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shocked przymiotnik

shocked + rzeczownik
Kolokacji: 26
shocked silence • shocked expression • shocked look • shocked face • shocked surprise • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
(1) silence, instant, pause
Kolokacji: 3
(3) surprise, amazement
Kolokacji: 2
1. shocked horror = wstrząśnięte przerażenie shocked horror
2. shocked dismay = wstrząśnięta konsternacja shocked dismay
3. shocked indignation = wstrząśnięte oburzenie shocked indignation
4. shocked disapproval = wstrząśnięta dezaprobata shocked disapproval
(7) audience, crowd
Kolokacji: 2
czasownik + shocked
Kolokacji: 5
look shocked • feel shocked • sound shocked • act shocked • seem shocked

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.