ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"shocked" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shocked przymiotnik

shocked + rzeczownik
Kolokacji: 26
shocked silence • shocked expression • shocked look • shocked face • shocked surprise • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
(1) silence, instant, pause
Kolokacji: 3
(3) surprise, amazement
Kolokacji: 2
1. shocked disbelief = wstrząśnięte niedowierzanie shocked disbelief
2. shocked reaction = wstrząśnięta reakcja shocked reaction
3. shocked quartz = wstrząśnięty kwarc shocked quartz
4. shocked gasp = wstrząśnięty gwałtowny wdech shocked gasp
(7) audience, crowd
Kolokacji: 2
czasownik + shocked
Kolokacji: 5
look shocked • feel shocked • sound shocked • act shocked • seem shocked

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.