"shocked" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shocked przymiotnik

shocked + rzeczownik
Kolokacji: 26
shocked silence • shocked expression • shocked look • shocked face • shocked surprise • ...
czasownik + shocked
Kolokacji: 5
look shocked • feel shocked • sound shocked • act shocked • seem shocked

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.