PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"share" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

share rzeczownik

rzeczownik + share
Kolokacji: 105
market share • audience share • fund share • percent share • majority share • technology share • share of stock • share of revenue • ...
share + rzeczownik
Kolokacji: 40
share price • share earnings • share capital • share information • share value • ...
share + czasownik
Kolokacji: 80
Share earns • share falls • share rises • share closes • share trades • share changing • share jumps • share drops • share declines • ...
czasownik + share
Kolokacji: 114
sell shares • buy shares • own shares • purchase shares • issue shares • hold shares • get one's share • take one's share • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 45
10. pay one's share = płacić swój udział pay one's share
  • What most in the country want is for the people at the top of society to pay their share.
  • I paid my share 10 days to two weeks late.
  • You'll probably pay your share of the cost in at least two ways.
  • They now actually pay a larger share of hospital costs.
  • It is time for them to pay your fair share.
  • You've got to pay your fair share if you want to do business in this country.
  • Within reason, we should be prepared to pay our share of these costs.
  • Or should we ask that everybody pay their fair share?
  • Whatever the % the rich already pay their fair share.
  • I think most people understand this and are happy to pay their fair share for government services they use.
13. see one's share = widzieć czyjś część see one's share
14. claim one's share = twierdzić czyjś część claim one's share
16. send one's shares = wysyłać czyjś części send one's shares
19. share is traded = część jest wymieniona share is traded
21. contribute one's share = przyczyniać się czyjś część contribute one's share
22. use one's share = używać czyjś część use one's share
24. reduce one's share = redukować czyjś część reduce one's share
25. make one's share = robić czyjś część make one's share
29. keep one's share = trzymać czyjś część keep one's share
30. buy out one's share = wykupywać udziały czyjś część buy out one's share
31. account for a share = wzgląd dla akcji account for a share
32. share valued = część wyceniła share valued
33. give a share = przydzielić, przyznawać (np. pieniądze, zasoby, obowiązki) give a share
35. vote one's shares = głos czyjś części vote one's shares
36. share is exchanged = część jest wymieniona share is exchanged
37. total several shares = całkowity kilka części total several shares
38. borrow shares = pożycz akcje borrow shares
39. attract one's share = przyciągać czyjś część attract one's share
40. exchange for shares = wymiana za akcje exchange for shares
41. receive for each share = otrzymaj za każdą akcję receive for each share
42. rise to several shares = wzrost do kilku części rise to several shares
43. carry one's share = nieść czyjś część carry one's share
44. accept one's share = akceptować czyjś część accept one's share
45. allocate shares = przydziel akcje allocate shares
przymiotnik + share
Kolokacji: 97
fair share • large share • common share • outstanding share • equal share • disproportionate share • additional share • significant share • ...
przyimek + share
Kolokacji: 18
per share • with several shares • to several shares • from several shares • about several shares • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.