"school" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

school rzeczownik

rzeczownik + school
Kolokacji: 575
law school • grammar school • charter school • Graduate School • grade school • Sunday school • Yale School • Wharton School • ...
school + rzeczownik
Kolokacji: 514
school district • school student • school system • school teacher • school board • school official • school bus • school principal • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
5. school board = rada szkoły, kuratorium school board
7. school bus = autobus szkolny school bus
9. school diploma = dyplom ukończenia szkoły school diploma
11. school graduate = absolwent szkolny school graduate
12. school football = futbol szkolny school football
16. school senior = uczeń ostatniej klasy school senior
17. school graduation = ukończenie studiów szkolne school graduation
19. school mascot = maskotka szkolna school mascot
21. school dropout = porzucenie szkoły school dropout
23. school sweetheart = szkolna miłość school sweetheart
24. school custodian = dozorca szkolny school custodian
25. school cafeteria = bar szybkiej obsługi szkolny school cafeteria
26. school pupil = uczeń szkolny school pupil
27. school voucher = bon oświatowy, bon edukacyjny school voucher
32. school junior = junior szkolny school junior
33. school basketball = koszykówka szkolna school basketball
34. school reform = reforma szkolna school reform
36. school prayer = modlitwa szkolna school prayer
39. school level = poziom szkolnictwa school level
40. school coach = autobus szkolny school coach
41. school grade = klasa szkolna school grade
42. school athlete = sportowiec szkolny school athlete
43. school textbook = podręcznik szkolny school textbook
44. school year = rok szkolny, rok akademicki (czas nauki w szkole, na uczelni) school year
45. school class = klasa szkolna school class
46. school newspaper = gazeta szkolna, gazetka szkolna school newspaper
51. school fee = opłata szkolna school fee
  • Star players often do not stay in a school program more than two years.
  • Community hot lines and school programs are already in place.
  • Most students are involved in some type of after school program.
  • Last month I went to my daughter's annual school program.
  • They also have an after school program where it's designed to help out students in need.
  • From 1921 until 1972 the College also offered a boys high school program.
  • School programs are important to make students more aware of these issues.
  • There is an after school program for those children who want to learn English and computer skills.
  • There were 8,024 students in the primary school program, which last four years.
  • Why don't you drop in on the school program tonight?
54. school girl = dziewczyna szkolna school girl
55. school kid = dziecko szkolne school kid
56. school play = gra szkolna school play
57. school player = gracz szkolny school player
58. school activity = działalność szkolna school activity
59. school motto = motto szkolna school motto
60. school performance = wyniki szkoły school performance
61. school dance = taniec szkolny school dance
62. school classroom = klasa w szkole school classroom
63. school day = dzień szkoły, dzień nauki w szkole, dzień zajęć school day
65. school friend = szkolny przyjaciel, kolega lub koleżanka ze szkoły school friend
66. school budget = budżet szkolny school budget
67. school career = kariera szkolna school career
68. school holiday = ferie szkolne school holiday
69. school age = wiek szkolny school age
70. school boy = chłopiec szkolny school boy
71. school administration = zarządzanie szkolne school administration
72. school population = populacja szkoły school population
74. school team = drużyna szkolna school team
75. school ground = ziemia szkolna school ground
76. school community = wspólnota szkolna school community
77. school aid = pomoc szkolna school aid
78. school project = projekt szkolny school project
79. school site = miejsce szkolne school site
81. school event = wydarzenie szkolne school event
82. school hour = godzina szkolna school hour
83. school trip = wycieczka szkolna school trip
84. school group = grupa szkolna school group
85. school work = praca szkolna school work
86. school book = podręcznik szkolny school book
87. school classmate = kolega z klasy szkolny school classmate
88. school song = piosenka szkolna school song
89. school color = kolor szkolny school color
90. school production = produkcja szkoły school production
91. school choir = chór szkolny school choir
92. school auditorium = widownia szkolna school auditorium
94. City School Cleaner = Sprzątacz miasta szkolny City School Cleaner
95. school life = życie szkoły, życie szkolne school life
96. school tour = wycieczka szkolna school tour
97. Schools Chancellor Rudy Crew = Szkoły Kanclerz Rudy Załoga Schools Chancellor Rudy Crew
98. school property = własność szkoły school property
100. school policy = polityka szkolna school policy
school + czasownik
Kolokacji: 284
school caters • school offers • school teaches • school operates • school participates • school enrolls • school opens • school serves • ...
czasownik + school
Kolokacji: 338
attend school • quit school • finish school • enter school • skip school • teach school • leave school • start school • school run • ...
przymiotnik + school
Kolokacji: 427
high school • public school • secondary school • primary school • elementary school • private school • middle school • medical school • ...
przyimek + school
Kolokacji: 48
after school • to school • from school • in school • before school • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.