BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"school nurse" — Słownik kolokacji angielskich

school nurse kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): higienistka
  1. school rzeczownik + nurse rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    His mother is a school nurse for the Cleveland public schools.

powered by  eTutor logo