PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"roll" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

roll rzeczownik

rzeczownik + roll
Kolokacji: 96
welfare roll • honor roll • spring roll • tax roll • roll of film • egg roll • roll of paper • bread roll • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
  • Not all of the federal money is certain by any means, and some may be needed for growing welfare rolls.
  • But the best place to start would probably be the welfare rolls.
  • And the welfare rolls have been cut in half, with people moving into good jobs.
  • The welfare rolls have gone down 2.1 million in the last four years.
  • In the last two years, 100,000 people have left welfare rolls.
  • One million people were on the welfare rolls because it was the only way they could get health care for their children.
  • Across the nation in the last two years, welfare rolls increased by a total of 312,000 people, he said.
  • The record size and cost of the welfare rolls is a factor.
  • Most people coming off the welfare rolls are living in cities.
  • Since 1993, more than six million Americans, mostly children, have left the welfare rolls.
2. honor roll = lista najlepszych uczniów lub studentów honor roll
3. spring roll = sajgonka, chiński krokiet (nadziewany mięsem lub jarzynami) spring roll
4. tax roll = lista podatkowa, spis podatkowy tax roll
7. egg roll = sajgonka, chiński krokiet (nadziewany mięsem lub jarzynami) egg roll
8. bread roll = bułka bread roll
9. voter roll = rolka wyborcy voter roll
10. lobster roll = bułka z homarem lobster roll
11. piano roll = zwój perforowanej taśmy papierowej (do pianoli) piano roll
12. barrel roll = beczka (figura akrobacyjna) barrel roll
13. sausage roll = pasztecik z kiełbaską sausage roll
14. cinnamon roll = bułka z cynamonem cinnamon roll
16. roll of one's eyes = rolka z czyjś oczy roll of one's eyes
roll + rzeczownik
Kolokacji: 19
roll call • Rolls Royce • Jelly Roll Morton • roll call system • roll bar • ...
roll + czasownik
Kolokacji: 10
roll comes • roll makes • roll begins • roll contains • roll serves • ...
czasownik + roll
Kolokacji: 12
play roll • take a roll • eat rolls • include rolls • roll stuffed • ...
przymiotnik + roll
Kolokacji: 55
electoral roll • long roll • sweet roll • small roll • slow roll • ...
przyimek + roll
Kolokacji: 15
of roll • to roll • on a roll • into a roll • from the rolls • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.