BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"roll" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

roll rzeczownik

rzeczownik + roll
Kolokacji: 96
welfare roll • honor roll • spring roll • tax roll • roll of film • egg roll • roll of paper • bread roll • ...
roll + rzeczownik
Kolokacji: 19
roll call • Rolls Royce • Jelly Roll Morton • roll call system • roll bar • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
(2) Royce
Kolokacji: 1
(3) Morton, performer
Kolokacji: 2
1. Jelly Roll Morton = Rolada biszkoptowa Morton Jelly Roll Morton
2. roll performer = wykonawca rolki roll performer
(4) bar, vote, rank, Band
Kolokacji: 4
(5) cage, Hall
Kolokacji: 2
(6) Clasp, control, axis
Kolokacji: 3
roll + czasownik
Kolokacji: 10
roll comes • roll makes • roll begins • roll contains • roll serves • ...
czasownik + roll
Kolokacji: 12
play roll • take a roll • eat rolls • include rolls • roll stuffed • ...
przymiotnik + roll
Kolokacji: 55
electoral roll • long roll • sweet roll • small roll • slow roll • ...
przyimek + roll
Kolokacji: 15
of roll • to roll • on a roll • into a roll • from the rolls • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.