TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"roll" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

roll rzeczownik

rzeczownik + roll
Kolokacji: 96
welfare roll • honor roll • spring roll • tax roll • roll of film • egg roll • roll of paper • bread roll • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
(1) welfare, subsidy
Kolokacji: 2
(2) honor, pay
Kolokacji: 2
(3) spring, summer
Kolokacji: 2
(4) tax, eye, assessment
Kolokacji: 3
(5) film, thunder, tape, credit
Kolokacji: 4
(6) egg, ball
Kolokacji: 2
(7) paper, papyrus, Patent, leaf
Kolokacji: 4
(8) bread, cabbage
Kolokacji: 2
(9) voter, voting, victory
Kolokacji: 3
(10) lobster, crab, shrimp, spider
Kolokacji: 4
(11) piano, barrel, Pipe
Kolokacji: 3
(16) Tootsie, Von
Kolokacji: 2
(20) rent, onion, vegetable, potato
Kolokacji: 4
(21) California, hundred
Kolokacji: 2
1. California roll = Kalifornia rolka California roll
2. Hundred Roll = Bułka ze sto Hundred Roll
(22) Jelly, sourdough
Kolokacji: 2
(23) kaiser, Charles
Kolokacji: 2
(24) Philatelist, pupil, student
Kolokacji: 3
(25) camera, car, train, aileron
Kolokacji: 4
(27) assistance, hand
Kolokacji: 2
roll + rzeczownik
Kolokacji: 19
roll call • Rolls Royce • Jelly Roll Morton • roll call system • roll bar • ...
roll + czasownik
Kolokacji: 10
roll comes • roll makes • roll begins • roll contains • roll serves • ...
czasownik + roll
Kolokacji: 12
play roll • take a roll • eat rolls • include rolls • roll stuffed • ...
przymiotnik + roll
Kolokacji: 55
electoral roll • long roll • sweet roll • small roll • slow roll • ...
przyimek + roll
Kolokacji: 15
of roll • to roll • on a roll • into a roll • from the rolls • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.