Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"roll" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

roll rzeczownik

rzeczownik + roll
Kolokacji: 96
welfare roll • honor roll • spring roll • tax roll • roll of film • egg roll • roll of paper • bread roll • ...
roll + rzeczownik
Kolokacji: 19
roll call • Rolls Royce • Jelly Roll Morton • roll call system • roll bar • ...
roll + czasownik
Kolokacji: 10
roll comes • roll makes • roll begins • roll contains • roll serves • ...
czasownik + roll
Kolokacji: 12
play roll • take a roll • eat rolls • include rolls • roll stuffed • ...
przymiotnik + roll
Kolokacji: 55
electoral roll • long roll • sweet roll • small roll • slow roll • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. electoral roll = lista uprawnionych do głosowania w wyborach electoral roll
2. large roll = obfita bułka large roll
3. big roll = duża bułka big roll
4. huge roll = olbrzymia rolka huge roll
5. heavy roll = ciężka rolka heavy roll
6. great roll = świetna bułka great roll
7. tribal roll = plemienna rolka tribal roll
8. baked roll = pieczona bułka baked roll
9. final roll = ostatnia rolka final roll
10. wide roll = szeroka rolka wide roll
(2) long, continuous, endless
Kolokacji: 3
(5) slow, jobless, sudden, lazy
Kolokacji: 4
(7) hard, stale
Kolokacji: 2
(8) warm, quick
Kolokacji: 2
(9) crusty, white
Kolokacji: 2
(10) French, Swiss
Kolokacji: 2
(11) forward, distant
Kolokacji: 2
(12) single, double
Kolokacji: 2
(13) buttered, extra, spare
Kolokacji: 3
przyimek + roll
Kolokacji: 15
of roll • to roll • on a roll • into a roll • from the rolls • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.